Làm được gì trong vòng 10 phút?

Mỗi ngày bận rộn với biết bao nhiêu là việc, nếu bắt ai đó phải dành ra vài tiếng hay cả ngày để làm gì đó thì họ sẽ bảo chẳng có thời gian. Nhưng nếu như việc “có ích” kia chỉ tốn 10 phút thì sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s