Love, Rosie [1]

Gởi Alex Cậu được mời đến buổi tiệc sinh nhật 7 tuổi của tớ vào thứ ba ngày 8 tháng Tư. Bọn tớ sẽ mời nhà ảo thuật và cậu có thể đến vào lúc 2 giờ. Buổi tiệc kết thúc lúc 5h. Tớ rất mong là cậu sẽ tham dự. Từ bạn thân nhất … More Love, Rosie [1]